O nas

Płatności online, terminale płatnicze, rozwiązania B2B

O SPÓŁCE
PAYMENTO

11

Paymento Financial S.A.

Spółka Paymento Financial S.A. powstała w 2016 roku.

W 2020 roku połączyła się z powstałą w 2011 roku spółką Paymento S.A. Od początku swojej działalności spółki skupiają się na świadczeniu usług w zakresie obsługi płatności.

 

Od 2012 roku świadczymy usługi w zakresie sprzedaży terminali płatniczych POS, obsługi płatności internetowych online w sklepach i serwisach internetowych, jak również oferowaniu usług w zakresie rozliczania i technicznej obsługi płatności, audytów bezpieczeństwa PCI-DSS i świadczenia usług typu call center dla instytucji finansowych.

 

Paymento Financial S.A. jest Krajową Instytucją Płatniczą w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych z dnia 9 sierpnia 2011 r., wpisaną do Rejestru Usług Płatniczych pod numerem 46/2017. Działalność Paymento Financial S.A. jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Strona korporacyjna i informacyjna Spółki: https://paymento.eu/

 

Siedziba Paymento Financial S.A. mieści się w Tychach przy ulicy Browarowej 21, IT Loft Park. Spółka posiada numer NIP 6462948587 oraz REGON 366160728. Została wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Wydział VIII Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem 0000645612. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 1.064.177,00 PLN, opłacony w całości.

11paymento logo