Polityka prywatności

Paymento Financial S.A.

Korzystając ze strony internetowej Paymento Financial S.A. powierzają nam Państwo swoje informacje. W ramach polityki prywatności wskazujemy jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem.

Jakie dane osobowe przetwarzamy.

Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie internetowej oraz danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony lub wysyłania wiadomości. Chodzi w szczególności o adres e-mail, imię i nazwisko jak również dane, które pozostawiane są przez Państwa w tzw. plikach cookies.

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Paymento Financial S.A. z siedzibą w Tychach, ul. Browarowa nr 21, 43-100 Tychy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr: 0000645612 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS. Nr REGON: 366160728, nr NIP: 6462948587.

Cel przetwarzania danych osobowych.

Za Państwa zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych i w celach odpowiedzi na zadane zapytania. W przypadku wyrażenia zgody dane mogą być przetwarzane przez Paymento Financial S.A. Dane będą przetwarzane także w celu świadczenia usług przez Paymento Financial S.A., a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania zgody na przetwarzanie. W zakresie usług Paymento Financial S.A. dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak jedynie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa (przykładowo przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim też przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów. Paymento Financial S.A. zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz do należytego zabezpieczenia informacji przed dostępem osób nieuprawnionych.

Wymóg podania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Proszę jednak pamiętać, że niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Państwa w ramach korzystania ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies – Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).

W zakresie świadczenia usług przez Paymento Financial S.A. dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). W innych celach, w tym wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

Podmioty, którym możemy przekazać dane.

Państwa dane nie są udostępniane innym podmiotom – poza przypadkami określonymi na podstawie obowiązującego prawa (np. organom ścigania dla potrzeb toczącego się postępowania).

Przekazywanie danych do państw trzecich.

Państwa dane nie są przekazywane do Państw trzecich, w związku ze świadczeniem na Państwa rzecz usług.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
  2. prawo żądania sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) posiadają Państwo dodatkowe prawa:

  1. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych (Michał Galiczak), adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Paymento Financial S.A., ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy; adres e-mail: iodo@paymento.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.